> ovder

Nautica06

 

Aydınlık bir gelecek için; PARASIZ-BİLİMSEL-DEMOKRATİK EĞİTİM...

 

GÜNDEM

 

 

Fıtrat’ yolu okuldan geçiyor

 

Nilgün TUNÇCAN ONGAN


Birleşmiş Milletler 2015’i eğitimdeki tüm cinsiyet eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması bakımından hedef yıl olarak belirlemişti. Buna göre tüm kız ve erkek çocukların eğitim olanaklarına eşit biçimde kavuşturulması ve kadın konumunun güçlendirilmesi için de bu eşitliğin eğitimin her aşamasına hakim kılınması hedefleniyordu.
Avrupa Komisyonu ise eğitime erişim olanaklarını eşitlemenin kadınların emek gücü piyasalarındaki konumunu iyileştirmeye yetmediğini belirtiyor ve toplumsal cinsiyet konusunda farkındalık eğitimi verilmesi gerektiğini vurguluyordu.
UNESCO eğitim ile politik bilgi ve katılım arasındaki ilişkiye dikkat çekerken, daha fazla eğitim almış kişilerin toplumsal muhalefette daha etkin olduklarının altını çiziyordu.
Dünya bunları tartışırken, AKP iktidarının parlamento içinde ve dışında muhalefeti döve döve yasalaştırdığı 4+4+4 sistemi de meyvelerini (!) vermeye başladı. Çocukların henüz 14 yaşını tamamlamadan örgün eğitim dışında bırakılabilmelerine olanak sağlayan bu sistem, okullaşma oranlarını genel olarak düşürürken kız çocuklar üzerindeki olumsuz etkisi ise beklendiği üzere daha fazla.
Eğitim Sen Kadın Sekreterliği ortaokuldan mezun olan 36 bin 401 kız çocuğun açık lise dahil hiçbir okula kayıt yaptırmamış olduğunu açıkladı. Bununla beraber MEB’den yeterli veri sağlanamadığı için toplamda kaç öğrencinin tümüyle sistem dışına itildiği ise kesin olarak bilinmiyor. İlköğretim çağında olup da okula gitmeyen kız çocukların sayısı ise aynı durumdaki erkek çocuklardan 600 bin fazla.
Bu çerçevede iş cinayetleri içinde giderek daha fazla çocuk işçinin yer alması da, küçük yaşta zorla evlendirilen kız çocukların sayısındaki artış da sürpriz değil. AKP iktidarı adeta “bu kadar fıtrat ancak tahsil ile mümkündür” diyerek, eğitim politikalarını toplumsal eşitsizliğin her biçimini daha da derinleştirecek şekilde yapılandırıyor.
Cinsiyetçi eğitim politikalarındaki ısrar; kadınların emek gücü piyasalarında uğradıkları ayrımcılığın da, siyasal katılım mekanizmalarından dışlanmalarının da aslında tercih edilmiş politik sonuçlar olduğu gerçeğini bir kez daha deşifre ediyor.

  • www.evrensel.net


 


görüş ve önerilerinizi iletiniz
ovderizmirbilgi@gmail.com


 

 

 

  

 

 

 

ovderizmirbilgi@gmail.com

e dergi

e-dergi okuyun

 

Dergi_ocak-2014

 

BROŞÜRLER

4+4+4 sistemi
parasız okul-laik eğitim
Eğitim nereye?