> ovder

Nautica06

 

Aydınlık bir gelecek için; PARASIZ-BİLİMSEL-DEMOKRATİK EĞİTİM...

 

bil

 

 BİLİYOR MUSUNUZ?

4+4+4 yasası ile, ”ilkokul devlet okullarında parasız ve zorunludur” hükmünün kaldırılarak,  Dershaneler kapatılıyor tartışmalarıyla, çıkartılan yasaların neler amaçladığını BİLİYORMUSUNUZ?

  1. 2015 Eylülüne kadar Dönüştürülen dershanelere, kamu arazilerinin 25 yıl süreli bedelsiz tahsis edileceğini,
  2. Bakanlıkça dönüşüm programına alınan dershaneler, 2018-2019 öğretim yılından sonra,  “ortaöğretim özel okulları" olacağını,
  3. Bakanlığa bağlı okulların ve ek binalarının ( kantin, salon, açık alan ve benzeri yerlerin) bakanlıkça kiraya verileceğini ve okul aile birliklerinin hiçbir hak iddia edemeyeceğini,
  4. Devlet okullarına ödenek göndermeyen hükümetin, özel anaokul, Özel ilkokul, özel ortaokul ve özel liselerde öğrenim gören öğrenciler için, eğitim ve öğretim desteği adı ile para vereceğini,
  5. Sadece birkaç saat süren ve çocuklarımızın başarısı olarak gösterilen, sınavların devam edeceğini,
  6. 2014 Haziran sonunda sayıları 100 bini bulan tüm okul müdürlerinin, milli eğitim müdürlerinin görevden alınacağını, yerlerine iktisat ve işletme esaslı valiliklerce atanan müdürlerinin, hükümetin müdürü olacağını BİLİYORMUSUNUZ?
  7.  Eğitimin her kademesinin paralı hale getirmek için hükümetin bu yasaları çıkardığını BİLİYORMUSUNUZ?

DERSHANELER DE ÖZEL OKULLARDA KAPATILMALI,  KAYNAKLAR DEVLET OKULLARINA AKTARILMALIDIR.
Eğitimde rekabet olmaz, kurumlar ve öğrencilerimiz arasındaki rekabet, toplumsal dayanışmayı yok eder. Bencil, çıkarcı, rekabetçi ve tüketici bir topluluğu yaratır ki, dayanışma, paylaşma ve toplumsallaşma değerleri yok edilir.
Sayın veliler; bizler birlikte olmazsak, çocuklarımızın geleceğini bizler değil, çocuklarını devlet okulları yerine, senin verdiğin paralarla, özel okullarda ve yurt dışında okutanlar belirleyecektir.
BİLİMSEL-DEMOKRATİK VE PARASIZ EĞİTİMLE, ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNİ BİRLİKTE AYDINLATALIM!

 


               

 

  

 

 

NOT:önceki yazıları  ARŞİVDEN  bulabilirsiniz 

 

(izmirovderbilgi@gmail.com)

 

  

 

 

 

izmirovderbilgi@gmail.com

e dergi

e-dergi okuyun

 

Dergi_ocak-2014

 

BROŞÜRLER

4+4+4 sistemi
parasız okul-laik eğitim
Eğitim nereye?